Zvládnutí stresu

Jednodenní workshop

Název tohoto semináře mluví sám za sebe – jednoduché techniky umožní každému snížit krevní tlak a srdeční tep kdykoliv a za jakýchkoli okolností. Se vznikem stresu klesá schopnost myslet jasně a racionálně. Stačí jednoduchá technika – zhluboka se nadechnout a vybavit si v duchu něco příjemného. Vaše vnitřní rozpoložení se zklidní, což je podmínka pro to, abyste neztratili kontrolu. Jednoduchá každodenní cvičení vedou k dlouhodobě klidnějšímu a uvolněnému chování. V konečném důsledku se Vám bude všechno jevit snazší a uspořádanější, bezproblémové. Pak se můžete čile a efektivně pustit do práce.

 • Počáteční diskuse ve skupině: každý účastník se ze speciálního dotazníku dozví, jakými různými způsoby se stres projevuje a jak tyto projevy rozpoznat u sebe.
 • Vlastní program: různé metody vytvořené pro boj s  různými příznaky stresu jak na pracovišti, tak i v soukromém životě; praktická cvičení modelových situací, v nichž lze uvedené techniky vyzkoušet a ověřit si jejich platnost. Důraz je kladen na komunikaci se sebou samým, a rovněž budeme diskutovat o komunikaci s ostatními lidmi.
 • Závěrečná část: vytvoření osobního seznamu oblíbených technik a okamžité rozpoznání, které techniky použít v kterých situacích. Kdykoliv chcete, kdykoliv potřebujete.

Cílem všech našich seminářů je naučit se aplikovat uváděné techniky kdykoliv se máme něco naučit, nebo vyučovat něčemu ostatní. Je nanejvýš důležité, abyste si s sebou odnesli to, co jste se naučili. Jakmile jednou tyto techniky vyzkoušíte a uvidíte, jak jsou efektivní, budete připraveni je používat v každodenním životě.Tohle je učení v té nejlepší podobě!

Chcete více informací o tomto kurzu?

  Váš email (požadováno)

  Zpráva:

  AntiSPAM:

  captcha