Vedení meetingu metodou “šesti klobouků”

bxp34063h

Kreativní myšlení s použitím De Bonovy metody šesti klobouků

Některé schůze nejsou tak plodné jako jiné. Víte, jak to v takových případech chodí: lidé se jaksi nedokážou dohodnout. V tomto kurzu se dovíte, jak efektivně řídit týmové schůze s využitím tvůrčích schopností všech účastníků a snížením rizika sporů.

V jediném dni si projdeme všechny nutné kroky, které vás připraví na vaše budoucí vnitropodnikové schůze. Dovíte se, jak a proč klobouky fungují, jak se rozhodnout, který si zrovna nasadit, kdy klobouk změnit – kdy si vzít zelený klobouk kreativity, a kdy zas černý klobouk podezřívavých obav.

Tuto metodu si osvojily stovky velkých i malých společností pro zdárné zvládání všech náročných schůzí s náplní od podnikových změn přes vytváření strategie až po nalézání vhodných klientských nabídek.

De Bono přišel s původní metaforou šesti barevně odlišených klobouků, z nichž každá představuje zvláštní přístup:

Bílý klobouk – Neutralita, bílý list papíru
Neutrální informace: zájem o dostupná data, objektivní fakta, co je zapotřebí a jak toho může být dosaženo

Červený klobouk – Rudý oheň, pocity
Oheň, vřelost: emoce, pocity, intuice, nespoutané házení nápadů (brainstorming), předkládání názorů bez vysvětlování či obhajování

Černý klobouk – Černý talár soudce
Hodnotící kriticismus: proč je něco špatně, zjišťování rizik, logický, kritizující přístup

Žlutý klobouk – Sluneční světlo, optimismus
Slunce: optimismus, logický pozitivní přístup, hledání výhod, všeho, co je dobré

Zelený klobouk – Vegetace, listy, růst
Kreativní myšlení: možnosti a hypotézy, nové nápady

Modrý klobouk – svěží modré nebe
Celkový přehled: kontrola probíhající práce, rozvažování všech kroků i voleb ostatních klobouků, vůdce, organizátor, myšlení o myšlení, vedení myšlenkových pochodů

Metoda šesti klobouků může být vysoce efektivní při rozvíjení skupinového potenciálu.

Skupina se dohodne na “nasazení” určitého barevného klobouku, například pokud je zvolen bílý, všichni ve skupině se zaměří na danou informaci ve vzájemné shodě, bez pokusů napadat, či zpochybňovat její smysl. Všichni se tedy nastaví do stejného ´směru´ a přemýšlí ve spolupráci s ostatními.

Jakmile je informace představena, skupina se může rozhodnout, že je čas pro zelený klobouk, takže teď všichni budou tak tvůrčí, jak to jen jde, stále bez jakékoli cenzury myšlenek, ve snaze vidět je všechny stejně dobré a rovnocenné.

Klobouky mají své využití v případech, kdy jeden nebo více členů nějakým způsobem ´dělá potíže´ a brzdí pohyb skupiny. Například pokud je někdo naladěn negativně, nemusíte ho vystavovat přímé konfrontaci a říkat “nebuďte takhle negativní” či “proč pořád hledáte na věcech jen to špatné?”. Namísto toho mu jednoduše navrhnete, zda by nemohl změnit svůj černý klobouk za žlutý nebo zelený. Dodá to situaci objektivnější charakter a vyhnete se tím konfrontacím. Opatrnost a ostražitost k možným rizikům je v kolektivu důležitá, ale pokud někdo svůj černý klobouk nosí příliš dlouho, potom tím ostatní jenom otráví. Proto musí organizátor sledovat náladu setkání a skupiny a navádět její členy k výběru správných klobouků ve správných chvílích.


Chcete více informací o tomto metodou či objednat?

    Váš email (požadováno)

    Zpráva:

    AntiSPAM:

    captcha