Motivování sebe sama

Motivování sebe sama pro manažery a zaměstnance

Jednodenní seminář

Co je motivace?

Podle definice Roberta Epsteina, nejpřednějšího světového experta na teorii motivace: „Motivace je vnitřní stav vzrušení, který často předchází chování“.

Jak můžeme ovlivňovat naši motivaci?

Motivační techniky nám pomáhají chovat se a jednat určitým způsobem, usilovat o dosažení úspěchu. S nepatrnou silou vůle a za použití těchto technik vytvoříme velkou disciplínu; a tím se stane život mnohem více zvladatelným.!

8 schopností, jak posílit individuální motivaci:

  • Řiďte své okolí
  • Ovládejte své myšlenky
  • Stanovte si cíle
  • Dodržujte zdravý životní styl
  • Přijměte závazky
  • Kontrolujte své chování
  • Zvládejte stres
  • Řiďte své odměny

Jak můžeme tyto schopnosti získat?

Použité techniky rozvíjeli během let extrémně úspěšní lidé. V našem semináři projdeme jednotlivé kroky, až zformulujeme naše krátkodobé a dlouhodobé cíle. To je první krok k tomu, abychom si vytvořili náš vlastní osud.

Jak se tento seminář odlišuje od ostatních na trhu?

Tento kurs je vytvořen pro lidi, kteří motivují sami sebe, ne jen ostatní. Pro většinu lidí je to klíč k osobní produktivitě.

Cílem všech našich seminářů je naučit se používat uvedené techniky úplně pokaždé, když se něco učíme nebo když něco učíme někoho. Je obrovsky důležité, abyste si s sebou odnesli to, co jste se naučili. Potom, co si vyzkoušíte zmíněné techniky a uvidíte, jak jsou účinné, budete připraveni je používat v každodenním životě. Tohle je učení v té nejlepší podobě!

V rámci jednoho školení je možné spojit i několik uvedených modulů. Můžete si vybrat, které z modulů si přejete zařadit do programu a společně probereme nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jakým je podáme účastníkům.