Ovlivňování pro top manažery

bxp34645h

Jak dostat to, co chcete, a učinit ostatní šťastnými, že Vám to dají!

Moderní metody k vydání se vlastní cestou

Dvoudenní workshop

Úvodem:

Divíte se, proč jsou někteří lidé lepší v umění přesvědčování než jiní lidé? V tomto semináři prozkoumáme a procvičíme pokročilé techniky vytvořené pro přesvědčování lidí, aby danou věc viděli z Vašeho pohledu a aby s ní souhlasili. Hlavními cíli je přimět jinou osobu naslouchat, souhlasit a konat. Budete působit asertivně, ne agresivně – to je základ toho, abyste dostali to, co chcete.

Techniky zahrnují neuro-lingvistické programování (NLP) a další systémy přesvědčování. Nicméně doporučujeme, abyste se chovali eticky a nezneužívali tyto „triky“. Dobrá vůle a kontakt se v dlouhodobé spolupráci vždy vyplatí. Z dlouhodobého hlediska je nejlepší řešení „výhra-výhra“ (win-win). Naučíte se, jak získat to, co si zasloužíte!

Výhody programu:

 • Zlepšit Vaše vůdčí schopnosti a osobní důvěryhodnost
 • Mluvit plynule a s jistotou, dokonce, i když jste pod tlakem
 • Naučit se používat emoce stejně jako takt
 • Vést citlivě a konstruktivně obtížné schůzky
 • Překonat konflikt a naučit se vypořádat s problematickými situacemi
 • Překonat námitky, nesouhlas
 • Získat od druhých informace
 • Zvýšit Váš osobní vliv a důvěryhodnost
 • Maximalizovat Vaše dovednosti ve verbální a neverbální komunikaci
 • Motivovat druhé k činnosti
 • Rozpoznat Váš vlastní vývoj a stavět na něm

Obsah programu:

 • Osobní dotazník: jaká je moje vlastní metoda komunikace?
 • Úvodní diskuse ve skupině: jak žijeme ve světě ovládaném silami přesvědčování v míře větší, než si uvědomujeme
 • Jak poznat, kdy přesvědčujeme/jsme přesvědčováni a jak řídit sami sebe a skutečně řídit diskusi
 • Jak identifikovat přesvědčovací taktiky ostatních a jak je překonat
 • Plán práce: různé typy lidí a jejich komunikační metody, jak se přizpůsobit, abychom byli efektivnější
 • Empatie: 180ti stupňová – jak Vám může pomoci rozpoznat potřeby druhých a jak na ně reagovat
 • Robert Cialdini: 6 principů Ovlivňování více info
 • Tři C: Common interests (společné zájmy), Complementary interests (doplňující se zájmy), Conflict (konflikt)
 • Asertivita: být asertivní používáním řeči našeho těla a našeho jazyka, aniž bychom působili agresivně
 • „Hry“ pro představování různých rolí a techniky vytvořené pro zvýraznění našich verbálních a neverbálních dovedností (řeč těla)
 • Trénink a uplatňování uvedených příkladů a technik před kamerou, následované analýzou a zpětnou vazbou

Tréninkové metody:

Tohle je velmi intenzivní trénink a je toho opravdu hodně procvičování na dva dny. Dostanete všechny potřebné nástroje a techniky, abyste se stali přesvědčivým vůdcem, jakým chcete být. Se zpětnou vazbou od všech zúčastněných a Váš vlastní pokrok uvidíte na videu. Bude okamžitě jasné, jak všechny aspekty vaší současné osobnosti zlepšit.

Experimentální trénink v kombinaci s přednáškami, hraním rolí a vyřešení modelových přesvědčovacích situací. Hraní rolí je sledováno a zaznamenáváno videokamerou a okamžitě analyzováno trenérem a celou skupinou, včetně příslušné zpětné vazby.

Trenér se soustřeďuje na odhalení a opakování správných postupů při činnosti studenta a v jeho komunikačních technikách, za použití nejužitečnějších formulací, dále se zaměřuje na co nejlepší vypořádání se s nesouhlasem, a na analýzu verbálních a neverbálních signálů.

Situace obsahující prvky přesvědčování jsou zaměřené na zdokonalení specifických dovedností potřebných při jednání s klienty, kolegy a dodavateli. Nicméně jsou tyto dovednosti osvědčené a užitečné i v osobním životě každého z nás.

Zpětná vazba je podněcována na všech workshopech a seminářích. Každý, kdo se zúčastní, je vlídně požádán, aby se zapojil a poskytl zpětnou vazbu. Je zde prostor pro každého.

Chcete více informací o tomto kurzu?

  Váš email (požadováno)

  Zpráva:

  AntiSPAM:

  captcha