Přesvědčivá prezentace

 

Dvoudenní seminář

Úvodem:

Život je opravdu řadou prezentací. Čím lepší jsou tyto prezentace, tím účinnější budou Vaše komunikace, a tím více budete ve výsledku schopni dokázat. V tomto kurzu převedeme do praxe postupy, které činí prezentaci účinnou kdykoliv a kdekoliv.

Jednoho dne budete muset přednést prezentaci skupině dalších lidí: investorům, Vašim manažerům, klientům, Vaší rodině. Nebo jednoduše chcete o něčem hovořit přesvědčivě (o své práci, o různých jednáních). Naučte se, jak zkrášlit svůj projev a používat své tělo v souladu se s tím, co chcete vyjádřit!

Mluvit ke skupině lidí bude hračka, jak u informativních, tak u přesvědčovacích prezentací, jakmile budete vědět, jak se připravit. Nejde o běžný kurz založený na obsahu prezentace. Budeme studovat odstíny řeči těla, používání hlasu a slovních technik, s cílem, aby Vám publikum naslouchalo a aby jste udrželi jeho pozornost.

Výhody programu:

Vyškolit všechny účastníky k přípravě a přednesu prezentací všeho druhu před jinými lidmi, a to přesvědčivým a vytříbeným způsobem (například představení se, podniková prezentace nebo předvedení projektu, proslov před správní radou atd.).

Prostřednictvím praktického cvičení posílit a zvýšit sebejistotu všech účastníků, která je zapotřebí při mluvení na veřejnosti nebo při přesvědčování ostatních.

Obsah programu:

První den

 • Brain Gym – gymnastika pro mozek
 • “Je mi to fuk”: Jak získat soucit – hra o tom, jak se vyjádřit ze střeva
 • Hlasová hygiena – jak čistit hlas
 • Prvky a etapy efektivní prezentace
 • Struktura prezentace, funkce a smysl jednotlivých částí
 • Jak posluchači vnímají, co si pamatují, jak upoutat pozornost, zaujmout
 • Technika řeči (intonace, modulace, formulace vět, slovní prostředky k získání zájmu) – např. jak zdůraznit silné body, zlehčovat slabší body a prezentovat nepříjemné zprávy
 • Účinná slova a fráze používaná v přesvědčovacích prezentacích (i v AJ)
 • Jak učinit věcnou prezentaci poutavou
 • Úvod Vaší prezentace – nejdůležitější část Vašeho projevu!
 • Jak navázat kontakt s obecenstvem a získat jeho důvěru
 • Význam dobře připravených pomůcek a materiálů – zásady pro písemné materiály, použití technických pomůcek a materiálů
 • Zvládání trémy – jak se uklidnit za 1 minutu

DOMÁCÍ ÚKOL: připravit úvod k prezentaci (3 minuty)

Druhý den

 • Prezentace úvody účastníků před skupinou a kamerou + analýza + zpětná vazba
 • Neverbální komunikační prostředky (řeč těla), využití pro zdůraznění Vašich silných stránek a zlehčení těch slabších
 • Význam prvního dojmu, image (oblečení, barvy, neverbální signály, chování)
 • První kontakt s posluchači, jejich oslovení, zapojení, zaujetí
 • Jak využít výhod audio-vizuálních prostředků (např. PowerPoint)
 • Jak se vypořádat s obtížnými otázkami a námitkami (Připadné, jak rozhýbat otázky, použití řečnických otázek)
 • Jak si poradit s nepřátelsky naladěným publikem
 • Soft-skills: moc přemluvení/ovlivňování
 • Příprava na námitky posluchačů
 • Ověřování pochopení, zpětná vazba

Tréninkové metody:

Praktická cvičení rozmanitých komunikačních dovedností nezbytných při jakékoliv prezentaci, ať už před skupinou posluchačů nebo před jednotlivcem. Techniky a postupy budou ilustrovat a procvičovat dovednosti, které jsou potřebné pro vykonání mluvené funkce kdekoliv a kdykoliv. Účastníci se procvičí v přednesech krátkých projevů na dané téma, jejich výstupy budou filmovány, analyzovány a znovu procvičovány.

Hlavním cílem všech našich seminářů je naučit se aplikovat uvedené techniky, kdykoliv se máme něco učit nebo vyučovat něčemu ostatní. Je nanejvýš důležité, aby jste si s sebou odnesli vše, co jste se naučili. Až vyzkoušíte tyto techniky a uvidíte, jak jsou efektivní, budete připraveni je používat v každodenním životě. Tohle je učení v té nejlepší podobě!

V rámci jednoho školení je možné spojit i několik uvedených modulů. Můžete si vybrat, které z modulů si přejete zařadit do programu a společně probereme nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jakým budou podány účastníkům.

Zpětná vazba je podněcována na všech workshopech a seminářích. Každý, kdo se zúčastní, je vlídně požádán, aby se zapojil a poskytl zpětnou vazbu. Je zde prostor pro každého.

Chcete více informací o tomto kurzu?

  Váš email (požadováno)

  Zpráva:

  AntiSPAM:

  captcha