6 principů přesvědčovaní

Princip Rapportu: “mít rád”

Pokud Vás někdo má rád, potom je snadněji ovlivňován.

Princip “Autority”

Lidé jsou snadněji ovlivněni těmi, které považují za experty.

princip “vzácnosti“

Lidé si cení věci, které považují za vzácné.

Princip “Důslednosti”

Lidé mají silnou touhu být v souladu s jejich předchozími názory, tvrzeními a akcemi.

Princip “Oboustrannosti”

Lidé cítí potřebu splatit v naturáliích. To platí jak pro materiál, tak pro emoce.

Princip “Sociální Důkaz”

Lidé raději udělají to, co dělají ostatní (chování davu)

zdroj: Robert Cialdini