Základy „Předpoklady“ NLP


Mapa není krajina

Žijeme ve svých představách o realitě. Většina našich problémů je způsobena mapami v našich hlavách. Je jednodušší změnit mapu než krajinu.


Pokud děláš to, co jsi dělal vždy, dostaneš vždy týž výsledek, jako jsi vždy dostal.

Takže pokud chceš dostat jiný výsledek, začni dělat něco jiného

Je jednodušší změnit vlastní chování než chování ostatních.


Neexistuje prohra, jen poučení

Můžeme vnímat každou zkušenost jako nevídanou příležitost k poučení.


Osoba s největší flexibilitou myšlení a chování může určovat výsledek komunikace

Dle Darwina přežívají nejpřizpůsobivější jedinci. Výborné výsledky jsou dosahovány těmi, kdo mají a využívají možnosti volby. Moudrost je dána schopností se dívat na věc z různých perspektiv.


Nelze nekomunikovat


Obsahem komunikace je reakce, co dostaneš

Neexistuje vzdorující člověk, jen neflexibilní komunikátor.


Za každým lidským jednáním je pozitivní úmysl

Hledej u druhých vždy pozitivní úmysl. U sebe si uvědom, že je rozdíl mezi tebou, tvým úmyslem a tvým chováním.


Každý má všechny potřebné zdroje, které potřebuje

Paměť a představivost používají stejné neurologické obvody a působí stejně na naše nevědomí.


Sestaveno na základě materiálů Johna Seymoura