Principy Howardovy metodiky

Lidský mozek: vědět, jak jej používat


Každý je jiný
Učební prostředí
Emoční rozpoložení a inteligence
Řeč těla a hlasová průprava
Osobní motivace
Role hudby
Studium v týmu a spolupráce
Výsledky, zpětná vazba a pokrok

Můžete se naučit prakticky cokoliv!
V rychle se měnícím světě je pravděpodobné, že během života změníme čtyřikrát až pětkrát zaměstnání. Obrovské množství dostupných informací nám umožňuje získat potřebné znalosti, jestliže jsme zdatní studenti. Musíme stále studovat, pokud chceme se všemi těmito informacemi udržet krok. Jakmile jsme toho schopni, můžeme zůstat na vrcholu vývoje. Všichni jsme inteligentní, ale nikdo z nás plně nevyužívá VŠECHEN potenciál svého mozku.

Lidský mozek: Poznejte ho a naučte se ho používat
Technologický pokrok vedl k informační explozi a úspěch je ve stále větší míře závislý právě na správném a efektivním použití informací. Rostou nároky na lidi, aby zachytili a zpracovali informace rychle a efektivně; jestliže neudržíme krok s dobou, snadno zůstaneme pozadu.) Abychom docílili stavu mysli potřebného k učení, je velmi důležité lidskou mysl poznat a porozumět jí. Každý myšlenkový pochod se odehrává někde v mozku. Tím, jak se učíme vědomě rozpoznat svůj styl učení, zvětší se vnímání a naše inteligence se začne rozšiřovat. Výsledky jsou zjevné: vidíme věci jasněji a díky tomu nacházíme více možností.

zpátky nahoru

Každý člověk je jiný
Toto klišé se vztahuje rovněž na zpracovávání informací, tj. Na myšlení. Jakmile vědomě poznáme, jaký je náš styl učení, můžeme „odemknout“ naši mysl a potom mít tyto klíče kdykoliv po ruce. Používané techniky jsou jednoduché a zábavné při procvičování, ale i ke hře. Používat tyto klíče v každodenním životě je užitečné, ať už děláme cokoliv!

Prostředí pro studium
Místo, kde se to všechno odehrává. Je zřejmé, jak všech pět našich smyslů přispívá ke vstřebání prožitku ze studia. Výzvy, odměny i očekávání – všechno hraje svou roli pro vytvoření potřebného vzrušení. Místnost je útulná, židle pohodlné, stěny jsou ozdobeny barevnými obrazy a vzduch je nasycen hudbou. Hudba a hry stimulují studijní schopnosti. V našich manažerských seminářích se učební materiály skládají z toho všeho a navíc z metodických technik. Jde o tzv. Zrychlené učení.

zpátky nahoru

Emocionální rozpoložení a inteligence
V tradičních vyučovacích hodinách se od studentů očekává využití logiky, úsudku a vědomostí, takže uchování látky v paměti je omezeno na kognitivní (poznávací) schopnosti, což vyhovuje pouze některým studentům. Když jsou zapojeny emoce, motivace vzniká automaticky a lidé se nejlépe učí, jsou-li uvolnění a učení je baví. Lze si to snadno představit. Podporujeme příznivé emoční rozpoložení využitím nových prvků – her, hádanek, hudby aj.

Řeč těla a hlasová průprava
Možná jsme dosud zanedbávali tak samozřejmé věci jako je postoj těla a poloha hlasu. Náležité zacházení s tónem hlasu je neodmyslitelnou součástí veškeré verbální komunikace. Jednoduchá sestava hlasových cvičení Vám pomůže k tomu, aby byl Váš projev jasnější, zvučnější a působil seriózněji. Totéž se týká řeči našeho těla: naučit se a používat naše tělo ke zdůraznění našeho sdělení. K tomu se také učíme “přečíst” řeč těla ostatních lidí, abychom lépe porozuměli tomu, co nám chtějí sdělit. Pravý význam je v tom, jak danou informaci obdrží ten, komu byla určena: budeme trénovat, jak přesvědčit a mít vliv na ostatní.

zpátky nahoru

Osobní motivace
Robert Epstein, mezinárodně uznávaný odborník na lidské chování, definuje motivaci jako „stav vnitřního vzrušení, který (často) předchází jednání“. Dvě základní lidské motivace jsou: činnost směřující ke slasti a nebo činnost motivovaná strachem. Budeme se zabývat motivačními prvky a naučíme se, jak plánovat náš život a jak dostát slibům, které jsme dali sami sobě!

Význam hudby
Hudba je důležitou součástí našich školení. Správná hudba ve správný čas stimuluje naše emoční zapojení a nabudí paměť. Rytmus a tónina hudby provází tempo učebního prostředí.

zpátky nahoru

Studium v týmu a spolupráce
V pracovním prostředí založeném na spolupráci se zvládne více věcí v kratším čase a s menšími obtížemi. K tomuto účelu používáme dynamické, společenské a na spolupráci založené aktivity, které podněcují účastníky ke zdokonalování svých schopností – učí se, jak být dobrými instruktory, studenty i kolegy. Tímto způsobem se rozšiřují interpersonální (mezilidské) dovednosti a jsou stimulovány tvořivé schopnosti účastníků. Zmiňovaný prvek týmové práce je všudypřítomný na všech našich seminářích.

Výsledky, zpětná vazba a pokrok
Měli bychom si jasně formulovat, co od studia očekáváme, a sdílet to s ostatními účastníky tak, aby byli všichni schopni posoudit důležitost učební látky a aby se dal pokrok měřit. Objektivní údaje z učebního procesu jsou používány pro průběžné vylepšování a zhodnocování studijního plánu, ohodnocení a vylepšení studijního procesu. K tomuto účelu máme různé prostředky zpětné vazby: neustálý přehled, dotazníky a pravidelné schůzky s účastníky. Pokrok je tudíž zaručen.

zpátky nahoru